Mobius Care System

Współpraca oparta na formule „projektuj i buduj” polega na stopniowym przejmowaniu obowiązków spoczywających zazwyczaj na samych inwestorach podczas kolejnych etapów procesu projektowo-realizacyjnego.